Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
26/2016
Schválené
12. decembra 2016