Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
21/2017
Schválené
4. decembra 2017