Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Číslo
21/2013
Schválené
4. novembra 2013