Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina v jeho mestskej časti Bôrik – (Park Ľudovíta Štúra)

Číslo
20/2012
Schválené
22. októbra 2012