Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

Číslo
20/2009
Schválené
14. decembra 2009