Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Číslo
2/2021
Schválené
25. februára 2021
Účinnosť od
17. marca 2021