Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
2/2015
Schválené
9. marca 2015