Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 (zrušené) Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Číslo
2/2010
Schválené
15. februára 2010