Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 (zrušené) o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
2/2009
Schválené
26. januára 2009