Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2004 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 4/1998 o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov

Číslo
2/2004
Schválené
23. februára 2004