Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2003 (zrušené) ktorým sa dopĺňa § 9 všeobecného záväzného nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Číslo
2/2003
Schválené
29. apríla 2003