Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2002 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 39/1999 o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina – dopravné prepojenie Vlčince – Solinky

Číslo
2/2002
Schválené
22. apríla 2002