Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2001 (zrušené) ktorým sa dopĺňa § 9 Nariadenia č.3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Číslo
2/2001
Schválené
26. februára 2001