Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1996 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Ži¬liny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 303/95 o rozpočtových pravidlách

Číslo
2/1996
Schválené
18. apríla 1996