Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1991 (zrušené) o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Číslo
2/1991
Schválené
3. apríla 1991