Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017, ktorým sa mení VZN č. 10/2016 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
19/2017
Schválené
30. októbra 2017