Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2013 TRHOVÝ PORIADOK pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde

Číslo
19/2013
Schválené
4. novembra 2013