Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach (úpravy niektorých názvov ulíc, pokračovanie ulice – Antona Bernoláka)

Číslo
19/2012
Schválené
17. septembra 2012