Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 19 / 2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

Číslo
19/2007
Schválené
10. decembra 2007