Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
18/2016
Schválené
27. júna 2016