Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012 (zrušené) o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby

Číslo
18/2012
Schválené
17. septembra 2012