Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 (zrušené) o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina

Číslo
18/2011
Schválené
17. októbra 2011