Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Číslo
18/2009
Schválené
14. decembra 2009