Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 (zrušené) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)

Číslo
17/2011
Schválené
17. októbra 2011