Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 (zrušené) o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.

Číslo
16/2009
Schválené
19. októbra 2009