Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Číslo
15/2019
Schválené
17. septembra 2019