Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v platnom znení

Číslo
15/2018
Schválené
24. septembra 2018