Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
15/2016
Schválené
16. mája 2016