Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 (zrušená II. časť ) o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
15/2009
Schválené
19. októbra 2009