Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020

Číslo
14/2020
Schválené
14. decembra 2020