Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
14/2017
Schválené
26. júna 2017