Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
14/2013
Schválené
9. septembra 2013