Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 / 1993 (zrušené) o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Číslo
14/1993
Schválené
4. januára 1994