Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Číslo
12/2021
Schválené
29. júna 2021
Vyhlásené
7. júla 2021
Účinnosť od
22. júla 2021