Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
12/2018
Schválené
25. júna 2018