Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
12/2017
Schválené
26. júna 2017