Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008 (zrušené) o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
12/2008
Schválené
8. decembra 2008