Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 2004 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/2004, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina

Číslo
12/2004
Schválené
6. decembra 2004