Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
11/2020
Schválené
28. septembra 2020