Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
11/2014
Schválené
30. júna 2014