Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Číslo
11/2008
Schválené
13. októbra 2008