Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina

Číslo
10/2021
Schválené
29. júna 2021
Vyhlásené
7. júla 2021
Účinnosť od
22. júla 2021