Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
10/2019
Schválené
25. júna 2019