Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
10/2016
Schválené
4. apríla 2016