Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
10/2015
Schválené
29. júna 2015