Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
10/2014
Schválené
30. júna 2014