Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2003 (zrušené) ktorým sa stanovuje, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. 1. 2004

Číslo
10/2003
Schválené
15. decembra 2003