Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1999 (zrušené) o záväzných častiach zmeny územného plánu) sídelného útvaru Žilina – dopravné prepojenie Vlčince – Solinky

Číslo
10/1999
Schválené
20. mája 1999