Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1994 (zrušené) o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina

Číslo
10/1994
Schválené
10. novembra 1994