Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
10/1993
Schválené
11. novembra 1993